Posts Tagged ‘Nguyên tắc người gây ô nhiễm Pays’

Khi tham gia khủng bố và bắt nạt hung hăng hoạt động!

16. Februar 2010
Một cuốn sách mới về cuộc đấu tranh trong và xung quanh nơi làm việc của …. đã xuất hiện „Một báo cáo từ các lực lượng lao động như là khủng bố. Mất tay trên trong khi vận hành. Trong cuốn sách – Một bay trong khu vực công nghiệp, tham gia vào cảnh hoạt động, khủng bố tại nơi làm việc và hành vi của một số tổ chức và các tổ chức. Việc quản lý nhân sự, kinh phí y tế, công đoàn, doanh nghiệp tư vấn, các công trình hội đồng, các nhà thần kinh học, một phòng khám ngoại trú – và sau đó phục hồi sức khoẻ. (1)

Quá trình hành động như thế nào cho thấy một ổ đĩa với sự giúp đỡ của một người đàn ông bắt nạt trong các cuộc tấn công phá hoại và ngay cả khi chúng tôi là bảo vệ nhân phẩm và sức khỏe con người thông qua Luật Cơ bản.

„Bay trên Industrienest“ là một cuốn sách tự truyện, tác giả như thế nào cho thấy những thách thức của một kết quả vượt trội là một cuộc chiến tranh tại nơi làm việc và làm thế nào ít trong các luật và quy định của chúng tôi được tuân thủ.

Công việc luôn luôn là degenerating thêm vào một chiến trường „,“ họ đã được sử dụng tất cả các phương tiện chiến tranh tâm lý cho nhân viên để có được sẵn sàng.

Văn phòng của tôi, hoặc nếu có gián điệp ở nơi làm việc

„Khi các ông chủ, có một bàn tay Việt trong quản lý nhân sự. Những người như bạn và tôi sẽ phản ứng trong nhiều năng lượng hình sự giống nhau. Thơm sử dụng có nghĩa là tất cả mọi thứ có thể để đưa lên một trong những công việc. Kinh nghiệm ’như một thông báo của ông chủ đấu tranh này bạn không thể giành chiến thắng „và bạn> sẽ được gửi lên“ với những phương pháp sau đây đi bộ qua nhiều cơ quan, tổ chức có kết quả.

Trong cuốn sách – Một bay trong khu vực công nghiệp, tham gia Tội phạm cảnh hoạt động, The khủng bố tại nơi làm việc và hành vi của một số tổ chức và các tổ chức. Việc quản lý nhân sự, kinh phí y tế, công đoàn, doanh nghiệp tư vấn, các công trình hội đồng, các nhà thần kinh học, một phòng khám ngoại trú – và sau đó phục hồi sức khoẻ.

Với các đồng nghiệp như vậy `s nhu cầu không có kẻ thù!

Ở đâu?

Cuốn sách này cho một buồn, nhưng giải trí
Ở một số nơi, ngay cả cách hài hước
mà hiện đang chạy một số điều thuộc sai.
Xác thực là các chương cá nhân của cuốn sách, họ sẽ làm chứng
vào cuối của một cuộc đấu tranh săn mồi từ một công ty và nơi làm việc.
Họ cũng sẽ được hưởng lợi từ kinh nghiệm của tác giả, họ nên
trong một phương pháp tương tự cứng rắn và không đồng đều, và với hình sự
liên kết „quá trình Rausmobbens được.“
Có giá trị kinh nghiệm và trợ giúp
trong trận chiến
Trưởng> Staff
Đồng nghiệp> Nhân viên

Bởi vì những kinh nghiệm trong quá khứ tiêu cực, tác giả nói đến việc đảm bảo một nguyên tắc người gây ô nhiễm trả tiền, mà đi từ một loại thuốc chữa hướng về y tế dự phòng. PPP được thiết kế để giúp ngăn chặn bắt nạt trong hình thành và giảm chi phí.

Phủ định căng thẳng có thể được nhân tạo và bùng nổ chi phí chăm sóc sức khỏe. Decent cũng làm việc và đặc biệt là trong thời điểm khủng hoảng kinh tế. Tên giải pháp, họ thậm chí phải ở trong một không vừa lòng tại nơi làm việc. “ (2)

Trong cuốn sách …  của ông đã ghi lại cho người đọc một thế giới, ông thậm chí có thể mở ra vào sáng chính nó. Một thế giới mà trong đó từng là nạn nhân của một được thực hiện với tất cả các phương tiện bắt nạt và sách nhiễu nhạc cụ văn hóa, thường chỉ ra khỏi tham lam quyền lực. Chúng tôi biết, bắt nạt là lạm dụng quyền lực, tại sao làm việc với chúng tôi, không chỉ các cơ quan pháp luật?

3) https: / / www.lulu.com/commerce/index.php?fBuyContent=8248507