Posts Tagged ‘Chef’

Täter weiten Mobbing-Attacken auf den Urlaub aus

13. Juli 2010

Der tägliche Krieg am und um den Arbeitsplatz hat in der Zwischenzeit eine Stufe erreicht, die nur noch schockieren kann. So ist der früher als Wert geschätzte Urlaub schon längst zum Druckmittel oder Mobbing-Gegenstand der Täter geworden.

Das führt dazu, dass immer mehr Arbeitnehmer Angst haben in den Urlaub zu gehen, weil sie nichts wissen, was passiert mit mir oder meinem Arbeitsplatz. So wundert es einen nicht, wenn gerade das Klatschblatt der Nation, „Die BILD-Zeitung“ Ratschläge erteilt, wenn Mobbing-Attacken mit und im Urlaub gefahren werden.

Die haben mir den Urlaub gestrichen.

So hat die Gazette aus dem Hause Springer angeblich Fragen beantwortet, die sich wohl aus dem Reportaire der Mobbing-Täter speisen. „BILD beantwortet die wichtigsten Fragen zu den schönsten Wochen des Jahres“, wer die Fragen gestellt hat, erafhren wir nicht.(1) Motto der Zeitung, wenn du eine Schlagzeile brauchst, mach dir eine selbst.

Erste Frage, die einen schon das Blut in den Adern gerinnen lässt: „Darf der Chef mich im Urlaub anrufen“?(1)

Antwort der selbst ernannten Rechtsexperten; „Nein, der Urlaub soll der Erholung dienen. Niemand ist verpflichtet, im Urlaub per Handy oder Mail erreichbar zu sein und „nur mal eben was“ zu arbeiten. Aber: Viele fühlen sich geschmeichelt, wenn der Chef selbst im Urlaub was will …“. (1)

In wie vielen Fällen es wegen Unerreichbarkeit zu Kündigungen und Abmahnungen kam, erfahren wir nicht, wäre aber doch interessant, wie man bei der BILD-Zeitung gerade auf diese Frage kommt. Ich denke, da haben einige schon als Täter Mobbingerfahrungen gesammelt.

Ja Genosse Erich, ich mache immer in „Itachien*“ Urlaub. *Italien

Eine rechtliche Grundlage lässt die Bild-Zeitung mal lieber weg, liefert sie aber mal großzügiger Weise bei der dritten Frage mit. „Darf die Firma mich aus dem Urlaub zurückrufen“?(1)

Und die Anwort dazu mit einem Urteil des BAG dazu. „In den ersten 20 Tagen des gesamten Jahresurlaubs nicht, urteilte das Bundesarbeitsgericht (Az.: 9 AZR 405/99). Ausnahme: Wenn mehrere Mitarbeiter krank geworden sind und ein wichtiger Auftrag zu platzen droht. Voraussetzung selbst dann: Der Urlauber muss zustimmen“.(1)

Schon makaber, was da für Fälle auf uns zukommen, wie soll ein Mitarbeiter schon vor dem Urlaub wissen, das einige Mitarbeiter während seines Urlaubs krank werden und er seine Zustimmung zu einem Anruf im Urlaub geben kann? Auch das Recht auf Urlaub wird in der Zwischenzeit als Gegenstand im Krieg an und um den Arbeitsplatz genutzt. Kein Wunder, dass so viele Arbeitnehmer über Stress klagen, der hört ja nicht einmal im Urlaub auf.

1)http://www.bild.de/BILD/ratgeber/geld-karriere/2010/07/13/urlaub-chef/urlaub-ratgeber.html

Bắt nạt và loạt tự sát tại Berlin cảnh sát?

18. Februar 2010

Từ Hessen, chúng ta biết rằng trong hệ thống dịch vụ dân sự được bắt nạt. (1) Chỉ trong trường hợp không có vụ tự tử trong quá khứ.

Được biết đến với chúng tôi vẫn là trường hợp ở Munich, „chết là không có bằng chứng“. (2) Một cảnh sát trẻ đã đưa ra những thời gian sau khi mở rộng bắt nạt, tấn công vào cuộc sống. Chỉ có những hành động dũng cảm của mẹ của nạn nhân bị bắt nạt tại thời gian đó có nghĩa rằng vụ việc đã được giải quyết. Cảnh sát tại Munich và các bộ trưởng nội thất và các nghị viện không thể làm như vậy. Trường hợp này được quay phim, may mắn thay, do đó là một tài liệu lịch sử sẵn mãi mãi. (2)

Ngày 9 tháng 2 2010 đã diễn ra tại Berlin-Mitte tại một trạm cảnh sát sau đây. „A 49 tuổi, giám đốc cảnh sát đã đưa ngày hôm nay tại Phần Cảnh sát ở 35 đường phố trong cuộc sống cưới Oudenarder. Các đồng nghiệp đã mất anh vì anh đã không tham dự một cuộc họp. Hai nhân viên thấy ông chết chỉ trong 14 đồng hồ văn phòng y tế xây dựng. Ông đã tự sát với vũ khí dịch vụ của mình. “ (3)

Ngay cả ngày cuối tuần trước, „được trong một khu vườn nhỏ tại Tegel Halligweg trong một 44 tuổi, cảnh sát cũng bị giết với vũ khí dịch vụ. Ông cũng đã được chuyển về cưới tại nơi làm việc „, mà nó bây giờ là ngày thứ năm, 09.02.10 một lần nữa đã đến tự tử một. „Các đồng nghiệp đã rất ngạc nhiên rằng ông không thể hiển thị đến một cuộc họp. Khi chức cuối cùng đã tìm thấy hai người, ông đã chết, nó vẫn chưa rõ tại sao không ai đã nghe bắn chết người. “ (4)

Và điều này là chắc chắn không phải là trường hợp duy nhất trong những năm gần đây, trong đó các „Chef“ có thể là đại diện cho một liên kết. „Nó đã được nhận thấy trong những năm gần đây có nhiều vụ tự tử của nhân viên cảnh sát Vấn đề bắt nạt đã được liên kết. Khi trước, có hai vụ tự tử của cán bộ cùng một ông chủ đã có. Tuy nhiên, ba năm đã ở giữa. “ (4)

Đối với hồ sơ, và chúng tôi đã đi vòng tròn đầy đủ đến một sự cố tại Munich, việc tự tử của „được biết đến policewomen thành phố Berlin. (4) „Bianca Muller, có tuổi 50 năm cuộc sống thực. Trong lưu ý tự tử của cô tăng tội phạm Hauptkommissarin bắt nạt cáo buộc đối với người lao động và chống lại Cảnh sát lãnh đạo. Bianca Muller đã được nâng lên như là một con người. Cô đã được sinh ra với bên ngoài cơ quan tình dục nam và nữ — Intersexuality đã gọi. Chỉ sau khi hoạt động nhiều, cô ấy cảm thấy như một người phụ nữ – và sau đó là từ ngày, họ yêu cầu bồi thường thường xuyên bị bắt nạt. (5)

Bianca Mueller đã có người đứng đầu cùng hai nạn nhân tự tử hiện nay, trong đó chúng ta biết dù chưa có một bức thư chia tay. Bianca và Muller đã đặt chính nó mạnh mẽ như là một nạn nhân bắt nạt để bảo vệ chống lại bắt nạt và vẫn bị mất. Lý do duy nhất để được đề cập một lần nữa, bởi vì nhiều nhà báo để lây lan ở đất nước này trong các phương tiện truyền thông, các luận án mà chỉ có một để bảo vệ công chúng chống lại bắt nạt và nó đã được bảo vệ.

„Miller đã đi vài lần như có liên quan như Bắt nạt chuyên gia công khai – ngay cả trước khi Học viện Cảnh sát. Người quản lý thay đổi trong các Phó Cục Cảnh sát 2, chịu trách nhiệm cho Sofortbearbeitung cũng đã được thông qua công việc của cô ngày „Hiệp hội các cảnh sát Critical e.V.“ cũng như thông qua truyền hình và phỏng vấn báo chí về reassignment tình dục của họ trở nên nổi tiếng bên ngoài thẩm quyền. “ (5)

„Ngay cả nhân viên cảnh sát thêm một số phụ nữ từ các tiểu bang đã chụp trong những năm gần đây để cuộc sống. Trong số đó là một chính thức từ Berlin. Các chủ đề: bắt nạt. (5 & 4)

Bốn vụ tự tử của cán bộ công chức ở cùng một ông chủ „,“ bởi vì bạn tự hỏi những gì thực sự làm cho Thượng viện Berlin, Thượng nghị sĩ đối nội, cảnh sát trưởng và các phương tiện truyền thông công cộng tại thành phố này được gọi là thế giới Berlin để ăn mừng, ngoại trừ „Đảng“?

1) https://dieaktuelleantimobbingrundschau.wordpress.com/2010/01/27/system-mobbing-bei-der-hessischen-polizei/2)http://forum.mobbing-gegner.de/hier-wird-gemobbt/polizei-workplace-violence-t841.html3) http://www.berlin.de/polizei/presse-fahndung/archiv/155161/ 4) ; Http://www.tagesspiegel.de/berlin/Polizei-Justiz-Wedding-Polizisten art126, 3.027.1005) http://www.tagesspiegel.de/berlin/art270, 2.270.954

Mobbing und Selbstmordserie bei der Berliner Polizei

15. Februar 2010

Einer fehlt!

Aus Hessen wissen wir, dass es im öffentlichen Dienst ein System-Mobbing gibt. (1) Nur kam es dort bisher nicht zu Suiziden.

Bekannt ist uns auch noch der Fall aus München,  „der Tod ist kein Beweis“. (2) Eine junge Polizeibeamtin hat sich damals nach umfangreichen Mobbing-Attacken das Leben genommen. Nur das beherzte Vorgehen der Mutter des Mobbing-Opfers hat damals dazu geführt, dass der Fall aufgeklärt worden ist. Die Polizeibehörde in München und der Landtag bzw. Innenminister waren dazu nicht in der Lage. Der Fall wurde zum Glück auch verfilmt, so dass ein historisches Dokument für immer vorhanden ist. (2)

Am 09.02.2010 hat sich nun in Berlin-Mitte auf einer Polizeiwache folgendes zugetragen. „Ein 49-jähriger Polizeihauptkommissar hat sich heute auf dem Polizeiabschnitt 35 in der Oudenarder Straße in Wedding das Leben genommen. Kollegen hatten ihn vermisst, weil er zu einer Besprechung nicht erschienen war. Zwei Mitarbeiter fanden ihn schließlich kurz vor 14 Uhr tot im Sanitätsraum des Gebäudes. Er hatte sich mit seiner Dienstwaffe getötet“. (3)

Und dies ist beileibe nicht der einzige Fall in den letzten Jahren, bei dem der „Chef“ wohl ein Verbindungsglied darstellt. „Auffällig war in den vergangenen Jahren, dass viele Polizistenselbstmorde mit dem Thema Mobbing in Verbindung gebracht wurden. Schon einmal gab es zwei Selbstmorde von Beamten, die denselben Chef hatten. Allerdings lagen drei Jahre dazwischen“. (4)

Zur Erinnerung, und hier schließt sich wieder ein Kreis zum Vorfall in München, der Suizid  der „bekanntesten Polizistinnen der Stadt“ Berlin. (4) „Bianca Müller, hat sich im Alter von 50 Jahren das Leben genommen. In ihrem Abschiedsbrief erhebt die Kriminal-Hauptkommissarin Mobbing-Vorwürfe gegen Mitarbeiter und gegen die Polizeiführung. Bianca Müller war als Mann aufgewachsen. Sie war mit äußerlichen männlichen und weiblichen Geschlechtsorganen geboren worden – Intersexualität genannt. Erst nach mehreren Operationen fühlte sie sich als Frau – und wurde fortan nach ihren Angaben häufig gemobbt. (5)

Der nächste bist Du!

Bianca Müller hatte den gleichen Chef wie die beiden jetzigen Suizidopfer, von denen wir aber bisher nicht wissen, ob es einen Abschiedsbrief gibt. Und Bianca Müller hat sich als Mobbing-Opfer vehement gegen Mobbing zur Wehr gesetzt und trotzdem verloren. Das sein nur deshalb nochmals erwähnt, weil viele Journalisten in diesem Land in den medien die These verbreiten, man müsse sich nur öffentlich gegen Mobbing wehren und schon sei man geschützt.

„Müller trat als Betroffene mehrfach als Mobbing-Expertin öffentlich auf – auch vor Polizeiakademien. Die stellvertretende Schichtleiterin in der Polizeidirektion 2, die für die Sofortbearbeitung zuständig war, war auch durch ihre Tätigkeit im „Verein Kritischer Polizisten e.V.“ sowie durch Fernseh- und Zeitungsinterviews über ihre Geschlechtsanpassung außerhalb der Behörde bekannt geworden“. (5)

„Schon mehrere Polizistinnen aus verschiedenen Bundesländern haben sich in den vergangenen Jahren das Leben genommen. Darunter war auch eine Beamtin aus Berlin. Das Motiv: Mobbing“. (5 & 4)

Vier Suizide durch Beamtinnen und Beamte beim „gleichen Chef“, da fragt man sich, was machen eigentlich der Berliner Senat, der Senator für Inneres, der Polizeichef und die öffentlichen Medien in dieser Weltstadt namens Berlin, außer „Party feiern“?

Kaum zwei Monate nach dem Vorfall in Berlin Mitte kam es „unter einer Brücke in der Scharnweberstraße in Reinickendorf“ zu einem erneuten Suizid eines jungen Polizeibeamten. Leider habe ich den Vorfall erst sehr spät erfahren und verlasse mich auf die Verbindungen der Journalistin Tanja Buntrock vom Tagesspeigel, die in ihrem Aritkel eine Verbindung zu den Selbstmorden der beiden Polizisten in Berlin Mitte und Tegel herstellt oder sieht.

„Ein Berliner Polizist des Abschnitts 11 hat sich am Mittwoch in Reinickendorf getötet. Unter der Brücke an der Scharnweberstraße/Seidelstraße hat sich der Mann offenbar mit einer Pistole in den Kopf geschossen. Passanten fanden den 36-jährigen Mann gegen 12 Uhr.

Es soll sich bei dem Toten um einen Schutzpolizisten mit Migrationshintergrund handeln. Zur Tatzeit war der Mann nicht im Dienst und trug auch keine Uniform. Zu Hintergründen der Tat konnte die Polizei keine Angaben machen.

Zuletzt hatten sich im Februar vorigen Jahres gleich zwei Polizisten des Abschnitts 35 in Wedding mit ihren Dienstwaffen das Leben genommen“. (6)

Es verwundert einen schon, wenn bis heute noch keine Aufklärung der Umstände stattgefunden, die zu den Suiziden der Polizeibeamte führte. Doch wenn man bedenkt, dass selbst Frau Künast als Spitzenkandidatin der Grünen und Anwältin im Gemeinschaftsbüro mit Volker Ratzmann (AW für Straf- und Arbeitsrecht), Fraktionsvorsitzender der Grünnen sich bisher nicht zu den Vorgängen bei der Polizei geäußert hat, dann bekommt man so seine Bedenken, warum Politiker zu solchen Vorgängen einfach nur schweigen. (7)

1) https://dieaktuelleantimobbingrundschau.wordpress.com/2010/01/27/system-mobbing-bei-der-hessischen-polizei/

2)http://forum.mobbing-gegner.de/hier-wird-gemobbt/polizei-workplace-violence-t841.html

3) http://www.berlin.de/polizei/presse-fahndung/archiv/155161/

4) http://www.tagesspiegel.de/berlin/Polizei-Justiz-Wedding-Polizisten;art126,3027100

5) http://www.tagesspiegel.de/berlin/art270,2270954

6)http://www.tagesspiegel.de/berlin/polizei-justiz/berliner-polizist-begeht-offenbar-selbstmord/3742030.html

7)https://dieaktuelleantimobbingrundschau.wordpress.com/2011/03/01/sexuelle-belastigung-und-dann-folgt-mobbing-die-berliner-polizei-im-sumpf/