Posts Tagged ‘Charles Schiewerling (CDU’

Wage dumping Schlecker

11. Januar 2010

The black-yellow government and its policies heaps chicken al la LPG GDR under the leadership of Angela Merkel and Westerwelle has captured the imagination of many companies to wage dumping yet.

That is how the drugstore chain Schlecker suspected of permanent staff to replace temporary workers. This has many advantages for Schlecker, so „there for more than 4,000 temporary workers at Meniar fewer vacation days and no Christmas or holiday pay. The report refers to information provided by the Ver.di union. „(1)

As it comes to Christian joy and Schlecker has become known only because there is an elephant returns with ver.di battle. The many small Meniars Will not come in the show by Anne for Sunday Hühnergeklatsche, because it will affect too many people.

„When we look out Schlecker very carefully whether there is abuse or operated whether laws are being circumvented. If this is the case, we will close these loopholes, „the Minister said in the ARD program Anne Will. Where appropriate, the after-politician wants law. „(1)

Schlecker given to factor Meniar model developed. „Permanent staff will be (replaced) by temporary workers from Meniar (an acronym for people in work) (), an employee lender, which is connected with the Group. Meniar gives the staff at Schlecker, while paying only a few hours wage from 6,50 until seven euros, reported the online edition of the Süddeutsche Zeitung.

From a legal minimum wage was not mentioned, neither von der Leyen, nor in any of the so-called labor market experts Heinrich Kolb (FDP) or Karl Schiewerling (CDU). Only the Association of Temporary Work (BZA) distanced from scih Schlecker model.

1)http://nachrichten.aol.de/nachrichten-wirtschaft/bundesregierung-prueft-vorwuerfe-gegen-schlecker/artikel/20100111014115755605044

Lønnsdumping Schlecker

11. Januar 2010

Den svart-gul regjering og dens politikk hauger kylling al la LPG DDR under ledelse av Angela Merkel og Westerwelle har fanget fantasien til mange selskaper å lønnsdumping ennå.

 Det er hvordan apotek kjeden Schlecker mistenkt for fast ansatte å erstatte midlertidige arbeidstakere. Dette har mange fordeler for Schlecker, så „det for mer enn 4000 midlertidige arbeidere ved Meniar færre feriedager og ingen jul eller feriepenger. Rapporten viser til informasjon fra Ver.di unionen. „(1)

 Som det kommer til kristen glede og Schlecker har blitt kjent bare fordi det er en elefant tilbake med ver.di kamp. De mange små Meniars vil ikke komme i showet av Anne til søndag Hühnergeklatsche, fordi det vil berøre for mange mennesker.

 „Når vi ser ut Schlecker veldig nøye om det er misbruk eller drives om lover blir omgått. Hvis dette er tilfelle, vil vi lukke disse smutthull, sier ministeren sa i ARD-programmet Anne Will. Hvor hensiktsmessig, for etter-politikeren ønsker loven. „(1)

 Schlecker gitt faktor Meniar modell utviklet. „Fast ansatte vil være (erstattes) av midlertidig arbeidskraft fra Meniar (et akronym for folk i arbeid) (), en ansatt långiver, som er tilknyttet konsernet. Meniar gir ansatte ved Schlecker, mens betaler bare et par timer lønn fra 6,50 til seven euro, rapporterte den elektroniske utgaven av Süddeutsche Zeitung.

 Fra et juridisk minstelønn ble ikke nevnt, verken von der Leyen, heller ikke i noen av de såkalte arbeidsmarkedet eksperter Heinrich Kolb (FDP) eller Karl Schiewerling (CDU). Bare Association of midlertidig arbeid (BZA) distanserte fra scih Schlecker modell.

 1)http://nachrichten.aol.de/nachrichten-wirtschaft/bundesregierung-prueft-vorwuerfe-gegen-schlecker/artikel/20100111014115755605044